Општи услови пословања

Општи услови пословања сајт flexovitalis.com састављени су у складу са Законом о заштити потрошача (ЗЗП) и на основу препорука Привредне коморе Словеније и међународних прописа за веб и електронско пословање.

Општи услови пословања обрађују начин рада Интернет трговине сајта flexovitalis.com, права корисника, као и пословни однос између произвођача и купаца, који преко адресе ел. поште info@flexovitalis.com обаве куповину.

Произвођач:
Hočevar d.o.o.
Savinškova ulica 2
SI-8000 Novo mesto
VAT ID: SI 24288853
PIN: 2020513000

Доступност информација
(резиме прописа)

Пружалац услуга се обавезује да ће купцу увек осигурати следеће информације:

а) идентитет компаније (име и место компаније, регистарски број)

б) контакт податке који омогућавају брзу и ефикасну комуникацију (е-маил, телефон)

ц) битне карактеристике робе,

д) доступност производа (сваки производ или услуга која се нуди на интернету би требали бити доступни у разумном временском периоду)

е) услови испоруке (начин, место и време испоруке)

ф) све цене морају бити јасно и недвосмислено дефинисане и јасно мора бити предочено да ли оне садрже порезе и трошкове превоза,

г) начин плаћања и испоруке

х) временско трајање понуде,

и) рок у којем је још увек могуће одустати од уговора и услови за повлачење,

ј) објашњење жалбеног поступка, укључујући све податке о контакт особи или одељењу за контакте са купцима.

 

Наруџбина, потврда примања наруџбине, провера и одобравање наруџбине

Када пружалац услуга прими налог послат од стране купца, купац ће одмах добити потврду о примању поруџбине. То није доказ да је роба на лагеру или да је у току испорука робе, него је то само обавештење купцу да је пружалац услуга примио поруџбине и да је започет процес провере доступности робе.

Након провере расположивости, пружалац услуга шаље купцу потврду поруџбине са линком у поруци ел. поште са детаљима о временском року и начину доставе. Купопродајни уговор између добављача и купца је склопљен у тренутку кад пружалац услуга пошаље преко интернета потврду поруџбине од стране купца.

Цена
Све цене на веб страници су изражене у еврима и укључују ПДВ, осим ако је на веб страници изричито написано другачије. Снижена цена је снижена редовна цена по којој се представљени производ продаје на одређено или неодређено време.

Све цене на сајту су цене производа и не укључују трошкове испоруке. Све цене важе само за електронску наруџбину производа путем интернет сајта. Цене су важеће у време слања поруџбине и немају унапред одређен рок важења. Цене важе у случају плаћања коришћењем неког од објављених могућих начина плаћања. Слике производа су илустративне и не одражавају у целости стварно стање понуде.

Због природе посла, понуда на сајту flexovitalis.com се повремено мења. Упркос напорима при пружању актуелних и тачних података понуђача на интернет сајту, може се догодити да је податак о цени или добављачу погрешан. У том случају, или у случају да се цена, односно статус доступности, промени током обраде поруџбине, пружалац услуга ће купцу омогућити прекид куповине, односно, понудити му најбоље могуће решење које ће бити задовољавајуће за обе стране.

Заштита потрошача
Преко странице flexovitalis.com, Hočevar d.o.o. продаје производе искључиво крајњим корисницима.

Произвођач задржава право да у сваком тренутку поништи сваку поруџбину. Одбијање поруџбине мора бити објашњено купцу и пружалац услуга мора о томе одмах обавестити купца.

Начини плаћања, достава и трошкови достављања
Робу купљену преко интернет сајта Хочевар д.о.о. је могуће платити поузећем.

Сви производи се испоручују купцу од стране уговорног партнера Поште Словеније (у даљем тексту: “шпедитер”) до купца на адресу у Словенији која је наведена у поруџбини.

Шпедитер испоручује робу наведеној особи лично, на адресу коју је купац изабрао као локацију испоруке. Купац плаћа шпедитеру откупну цену испоруке. Ако на одабраној адреси нема никога, шпедитер оставља у поштанском сандучету обавештење у којој наводи место преузимања (Пошта Словеније) и рок у којем купац може преузети пошиљку. Ако купац не преузме наручену робу у року наведеном у обавештењу, пошиљка се враћа пошиљаоцу.

Трошак испоруке је 3,50 € за сваку појединачну поруџбину, док за куповину у вредности од 50 евра или више трошкове испоруке (амбалажа, паковање, превоз, испорука, поштарина) сноси пружалац услуга.

Важно
ПоштаСловеније при услузи плаћања поузећем примаоцу додатно наплаћује трошак откупнине, односно за пакете у вредности до 98 евра је цена откупнине 1,05 евра, односно при пакетима у вредности над 98 евра до 501.00 евра – 1,07% од вредности пакета, односно при пакетима у вредности више од 501,00 евра – 5,36 евра.

Рок испоруке наручене робе је генерално 2-3 радна дана. Ако роба није на лагеру, пружалац услуга је дужан да о томе обавести купца, као и да се с купцем договори о року испоруке.

У случајевима када је пружалац услуга правовремено и у складу са уговором проследио наручене производе, тада не одговара за прекорачени рок испоруке уговорном обавезаног шпедитера испоруке.

Испорука робе
У примеру испоруке од стране Поште Словеније, прималац је дужан да преузме робу од поштара на адреси коју је сам изабрао током поступка куповине, под условима прописаним од стране Поште Словеније.

Купац или прималац је дужан да при преузимању провери квантитет и квалитет послате робе.

Купац се изричито обавезује да се, приликом накнадне испоруке робе или других начина испоруке робе, одриче било којег другог начина за накнаду насталих трошкова, плаћане откупне цене и плаћених трошкова испоруке робе, као што су, на пример, потраживања за надокнаду штете у облику цивилне тужбе и слично, с тим да задржава сва остала минимална права у складу са одредбама 23. и 24. члана Закона о заштити потрошача. Све производе који су на лагеру, произвођач испоручује у року 2-3 радна дана након пријема поруџбине. Суботом, недељом и празницима не вршимо отпремање робе.

Одступање од поруџбине
Купац може, након слања електронске поруџбине, да у року од 24 сата одступи од наруџбине на основу обавештења о одступању на е-маил info@flexovitalis.com.

У складу са Законом о заштити потрошача (ЗЗП), робу купљену на основу уговора на даљину (где се убраја и куповина преко интернета), можете без икаквог разлога вратити. Право на одступање из уговора купац остварује тако да ту одлуку у писаном облику јави пружаоцу услуга у року од 15 дана од дана преузимања робе на info@flexovitalis.com. Купац није обавезан навести разлог за одлуку о одступању од уговора. Сматра се да је порука правовремена ако је поднесена у року.

Рок почиње да важи следећи дан након датума преузимања. Трошак који терети потрошача у вези са отказом уговора је трошак преноса (слања) робе који се обрачунава по ценовнику доставне службе (Пошта Словеније) и зависи од тога да ли је пошиљка / пакет / терет. Роба мора бити враћена најкасније у року од 30 дана од дана поднетог обавештења о одступању, на адресу: Хочевар доо, Долња Тежка Вода 7б, 8000 Ново Место. Роба се мора вратити нетакнута, без видљивих знакова употребе, у истој количини. Ако је купац већ почео са коришћењем производа или је поједине компоненте отворио, том приликом повлачење, нажалост, више није могуће.

Произвођач производа прописује такође и његову оригиналну амбалажу (у складу са 36. чланом Закона о заштити потрошача). Будући да је амбалажа саставни део производа, треба је, при евентуалном одступању од уговора, исто тако послати назад у онаквом стању каква је била при испоруци производа (дакле, неоштећена и у истој количини).

Повраћај новца ће се извести чим буде поступак одступања завршен, а најкасније у року од 30 дана након пријема обавештења о повлачењу. Како би се осигурала безбедност, тачност и правовременост повраћаја и обезбеђивања евиденције о плаћањима, повраћај новца купцу се спроводи искључиво са банкарском дознаком на његов банковни рачун. Повраћај уплате у готовини није могућ. Пошиљке са откупом не прихватамо.

Повраћај новца
Ако одступите од уговора након што примимо робу и установимо да је нетакнута, у истој количини и некоришћена, у складу са законом Вам враћамо све обављене уплате. Трошак повраћаја робе при одступању из уговора сноси купац. Новац враћамо натраг што је пре могуће, а најкасније у року од 15 дана од дана примања обавештења о одступању из уговора и повраћају робе. Купац при повраћају робе такође шаље рачун за робу, као и личне податке (име и адресу становања) и банковног рачуна на који купац жели да му се врати новац.

Одбијене наруџбине
Интернет сајт flexovitalis.com може одбити наруџбину за коју утврди да је под наведеним условима и подацима које поседује, не може извести.

Чување наруџбенице
Послата електронска поруџбина, односно купопродајни уговор, се чува у седишту компаније. На захтев купца, копија се шаље на адресу ел. поште, односно на адресу која је наведена у поруџбини. Захтев се може поднети на адресу ел. поште info@flexovitalis.com, или писмено на адресу компаније.

Жалбе
Хочевар д.о.о. води бригу о квалитету производа. У случају да сте примили производ који не одговара Вашим жељама или потребама, ми ћемо га заменити другим, или по Вашој жељи Вам вратити новац. Неоштећену, неискоришћену и, у оригиналној амбалажи запаковану робу, можете вратити у року од 15 дана од дана куповине на адресу: Хочевар доо, Доња Тежка Вода 7б, 8000 Ново Место, а ми ћемо Вам вратити Ваш новац. Право повраћаја не важи у случају да је оригинална амбалажа или сигурносни печат уклоњен, односно у случају да је производ коришћен.

Враћање оштећених пошиљки
У случају да је пакет са којим је купац добио наручене производе физички оштећен, недостаје садржај, односно показује знакове отварања, купац мора покренути поступак рекламације при Пошти Словеније. Да бисте то урадили, пакет донесите у најближу пошту у истом стању као што сте га примили (без ичега додатог или уклоњеног) и испуните рекламацијски записник. Заједно са Поштом Словеније ћемо се побринути да рекламација буде решена у најкраћем временском року.

Политика приватности и заштита података
Компанија Хочевар д.о.о. обавезује се на трајну заштиту свих личних података купаца. Све информације добијене путем веб сајта Флековиталис користиће се искључиво за слање информативног материјала, понуде, рачуна и осталу потребну комуникацију. Кориснички подаци неће бити прослеђени трећој особи, осим у примеру када се прими захтев у писаном облику од стране државних институција.

То нам омогућава да осигурамо несметан процес коначног извршења Ваше поруџбине, као и да Вас можемо обавестити о свим променама при наручивању.

Подаци за испоруку су исти као подаци за плаћање.

Интернет трговина Флековиталис може аутоматски прикупљати неке информације о хардверу и софтверу вашег рачунара. Сазнајте више о томе на страници Колачићи (Енг. “Cookies”).

Безбедна интернет трговина
У интернет трговини Флековиталис користимо више сигурносно-заштитних система који пружају одговарајућу заштиту против губитка или злоупотребе података.

Одговорност
Хочевар д.о.о. није одговоран за последице коришћења производа купљених путем домена Флековиталис.цом, узроковане употребом која није у складу са упутствима за употребу тих производа. Сви садржаји на домену флековиталис.цом су информативни и корисни само као општи извор информација, а не замена за саветовање са лекаром или фармацеутом.

Хочевар д.о.о. није одговоран за прекиде у протоку услуга као резултат понашања корисника (нпр. рачунар инфициран вирусима) или инфраструктуре коју користи интернет домен Флековиталис (нпр. проблеми са Интернетом).

Хочевар д.о.о. делује у складу са важећим прописима и у сваком тренутку брине о корисницима и купцима. У потенцијалним споровима ће учинити све напоре да се све споразумно реши. Сваку притужбу купац може упутити наведеним контактима.

Хочевар д.о.о. се у сваком тренутку по својим најбољим напорима труди како би обезбедио одговарајућу слику, опис и упутства за употребу производа. Ипак, фотографије производа у интернет продавници Флековиталис су искључиво информативног карактера, а доступни писани материјали само информативне природе. Купац односно корисник ће пре употребе прочитати и следити упутства приложеним одређеном производу.

Жалбе, спорови и примена права
Пружалац услуга поштује постојеће законодавство са подручја заштите потрошача. На све начине се труди да испуни своју обавезу, да успостави ефикасан систем за решавање притужби и одреди особу с којом се купац у случају потешкоћа може повезати телефоном или путем електронске поште. Корисник (купац) се, у случају проблема, може обратити за помоћ на телефон 080 34 00. Притужбу корисник (купац) може послати на адресу ел. поште info@flexovitalis.com. Поступак обраде притужбе је поверљив.

Пружалац услуга ће у року од пет радних дана потврдити да је примио притужбу и јавити кориснику (купцу) колико дуго ће се притужба решавати као и редовно слати обавештења о току поступка. Пружалац услуга ће покушати, у својим могућостима, да реши евентуалне спорове мирним путем. Ако се не постигне споразумна нагодба, сви спорови између пружаоца услуга и корисника (купца) ће се решавати искључиво при надлежном суду у Љубљани. Пружалац услуга и корисник (купац), као учесници у електронском пословању, међусобно признају исправност електронских порука на суду.

За ове Опште услове и све спорове између пружаоца услуга и корисника (купаца) важи и примењује се Словенско материјално и процесно право.

У свим односима, као и сва права и обавезе које нису регулисане овим Општим условима, примењују се на одговарајући начин одредбе Закона о облигационим односима, Закона о електронском пословању, Закона о заштити личних података и Закона о заштити потрошача.

Измене Општих услова пословања
Пружалац услуга може, у случају промене прописа који уређују пословање интернет трговине, заштиту података и друга подручја, која су у вези са радом интернет трговине, као и у случају промене своје пословне политике, мењати и/или допунити ове Опште услове пословања, о чему ће сваки пут обавестити купце на одговарајући начин – путем интернет странице felxovitalis.com. Одговарајуће промене и/или допуне Општих услова ступају на снагу и примењују се при истеку рока од осам дана од дана објаве измена и/или допуна. Ако је промена и/или допуна Општих услова пословања неопходна због усклађивања с прописима, могу те промене и/или допуне ступити на снагу и у краћем временском року.

Хочевар д.о.о. послује у складу са Законом о електронском пословању и на његовом основу усвојеним прописима.

Важно
Када враћате производ пружаоцу услуга, уз рекламацију морате приложити копију рачуна.

Адреса за враћање робе даваоцу је Хочевар доо, Долња Тежка Вода 7б, 8000 Ново место.

Препоручујемо да користите услугу препорученог слања или испоруке, која омогућава праћење пошиљке. Робу адекватно заштитите и припремите за транспорт.

Трошкове испоруке увек сноси пошаљилац, осим ако није унапред договорено другачије. Пошиљке са откупнином нећемо преузимати.

Биће нам драго ако нас упозорите на евентуалне ненамерне грешке.