Hočevar d.o.o. je poduzeće prehrambene industrije koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Mlada i brzo rastuća tvrtka stvorena je na temelju višegodišnjeg iskustva stečenog u obiteljskoj tvrtci.

Hočevar d.o.o.
Savinškova ulica 2
8000 Novo mesto, Slovenija
Broj telefona: +386 7 38 44 355
Broj faksa: +386 7 38 44 360
E-mail adresa: info@flexovitalis.com